BIM Ísland mælir með notkun á leiðbeiningum fyrir IFC verklag frá Molio.
Áhugavert væri ef markaðurinn kæmi sér saman um samræmdar almennar stillingar fyrir BIM verkefni á Íslandi. T.d. eitthvað sem hefur reynst vel í verkefnum sem eru í vinnslu. Hægt er að senda tillögur á bim@bim.is.

Linkur á síðu

Í upphafi nýs starfsárs sendi BIM Ísland út markaðskönnun með spurningum um ýmsa þætti í starfsemi félagsins. Þátttaka var mjög góð en 51 skiluðu inn svari.

Í ljós kom að mikill áhugi er fyrir áframhaldandi fjar-örráðstefnur á því formi sem nýtt hefur verið undanfarið en margir óskuðu einnig eftir því að hafa upptöku aðgengilega eftir viðburðinn ef tímasetning hentar ekki. Reynt verður að leita leiða til að verða við þessu í framhaldi.

Þrátt fyrir að niðurstaðan sýni áhuga fyrir fjar-örráðstefnum kom einnig í ljós að mikill áhugi er fyrir því að hittast á BIM degi. Stjórn félagsins hefur nú þegar hafið undirbúning BIM dags og verða nánari upplýsingar sendar út síðar.

Flestir fá upplýsingar um starfsemina af Facebook og vilja halda áfram að fá upplýsingar þaðan. Auk þess kom fram að fleiri vilja fá upplýsingar í tölvupósti. Lesa má úr niðurstöðum að bæta þurfi innihald á heimasíðu BIM Ísland en þess má geta að nú stendur yfir uppfærsla á heimasíðu sem verður vonandi aðgengileg í byrjun næsta árs.

Annað sem kom fram í opnum athugasemdum var að bæta mætti aðgengi almennt að verkfærum, kennsluefni og námskeiðum og að fjalla mætti meira um BIM í rekstri. Stjórn mun taka þetta til greina í starfseminni.

Niðurstöður má sjá hér að neðan

konnun 1

konnun 2 konnun 3 konnun 4

konnun 5 konnun 6 konnun 7 konnun 8 konnun 9

 

Í dag byggja reglur við magntöku á íslenskum markaði oftast á gömlum óskrifuðum hefðum. Þessar hefðir styðja ekki endilega við notkun þríviðra líkana sem getur skapað vandamál og misskilning á milli hönnuða, verktaka og verkkaupa.

Haldin var vinnustofa þar sem magntökureglur  Molio voru kynntar og samtal við hagaðila markaðarins fór fram. Almennt fannst þátttakendum mikil þörf á samræmdum vinnubrögðum þegar kemur að magntöku og notkun líkana.

Stjórn BIM Ísland mælir með notkun á magntökureglum frá Molio á Íslandi. Það er okkar trú að samþætt notkun á flokkunarkerfi og magntökureglum sem styðja við líkön geti stuðlað að hagræði fyrir alla virðiskeðju byggingaframkvæmda.

Sjá má tilvísanir í skjölin og upptöku af vinnustofunni hér.

Í dag byggja reglur við magntöku á íslenskum markaði oftast á gömlum óskrifuðum hefðum. Þessar hefðir styðja ekki endilega við notkun þrívíðra líkana sem getur skapað vandamál og misskilning á milli hönnuða, verktaka og verkkaupa. Stjórn BIM Ísland hefur áhuga á að mæla með notkun á magntökureglum frá Molio á Íslandi. Það er okkar trú að samþætt notkun á flokkunarkerfi og magntökureglum sem styðja við líkön getið stuðlað að hagræði fyrir alla virðiskeðju byggingaframkvæmda.

 

Markmiðið með vinnustofunni er að kynna magntökureglurnar, tækifærin sem í þeim felast fyrir byggingariðnaðinn og fá viðbrögð frá markaðinum um þetta skref.

Vinnustofann fer fram 7 október á Hilton Reykjavik Nordica og stendur frá 9 – 12. Gert verður ráð fyrir góðri kaffipásu og spjalli í raunheimum eftir langan tíma á fjarfundum.

 

Dagksrá:

 • Kynning á magntökureglum Molio , Søren Spile, Epsilon it
 • Samanburður við íslenskar hefðir, Davíð Friðgeirsson, Verkís
 • Dæmi um magntöku í kóðuðum líkönum, Ingibjörg Birna Kjartansdóttir, Ístak
 • Umræðuhópar og opið samtal
 • Samantekt

 

Mikilvægt er að skrá sig á viðburðinn hér en þátttaka er gjaldfrjáls. Skráningu líkur kl 12, 4. október.

Síðastliðið haust hófst kennsla á nýrri námsbraut í upplýsingatækni í mannvirkjagerð við iðn- og tæknifræðideild Háskólans í Reykjavík.

Við þarfagreiningu sem gerð var fyrir rúmu ári síðan kom í ljós að þörf fyrir nám í upplýsingatækni í mannvirkjagerð er mikil og þar sem iðn- og tæknifræðideild leitast við að vera í góðu samstarfi við atvinnulífið og að bregðast við kröfum þess með því að bjóða upp á það nám sem þörf er fyrir hverju sinni var ákveðið að hefja þróun námsins strax og hófst kennsla í því síðastliðið haust. Um er að ræða eins árs hagnýtt diplómanám sem ætlað er að veita nemendum hagnýta þekkingu á stafrænni tækni í mannvirkjagerð og upplýsingalíkönum mannvirkja eða BIM (e. Building Information Modeling).  

 Nemum

Kennslan í vetur gekk vel og útskrifast fyrstu nemendurnir af brautinni í júní. Umsagnir nemenda bera náminu gott vitni:

„Námið kemur manni í skilning um hvað BIM og UT í mannvirkjagerð raunverulega snýst um. Allir kennararnir koma af vinnumarkaðnum og eru því með praktíska nálgun á efnið sem er frábært.“

„Upplýsingatækni í mannvirkjagerð hefur gefið mér góða innsýn á þróun byggingariðnaðarins og hvernig hægt er að vera virkur í þróuninni.“

 

Upplýsingalíkön mannvirkja eða BIM gerir hönnunargögn tölvulæsanleg, sem gerir aðilum kleift að m.a. auka gæði hönnunargagna og nota þær upplýsingar áfram til að ná fram hagræðingu í framkvæmd og rekstri með ýmsum hætti.

Í náminu öðlast nemendur yfirgripsmikla þekkingu á aðferðafræði BIM og hvernig upplýsingatækni nýtist við hönnun, framkvæmd og rekstur mannvirkja. Nemendur læra að beita BIM aðgerðum og ferlum ásamt því að þekkja til faglegra starfshátta og hvernig nýta eigi þessa þekkingu við lausn á hagnýtum verkefnum. Lögð verður áhersla á að nemendur geti nýtt sér mismunandi BIM aðgerðir og kynnist upplýsingatækni almennt í mannvirkjagerð og tengingu hennar við 4. iðnbyltinguna.

 

Hægt er að sækja um nám í upplýsingatækni í mannvirkjagerð og fá frekari upplýsingar um námið hér: https://www.ru.is/grunnnam/idnfraedi/upplysingataekni-i-mannvirkjagerd/. Einnig má snúa sér beint að Hjördísi Láru, verkefnastjóra námsins, fyrir nánari upplýsingar.

Aðalfundur BIM Íslands verður haldinn fimmtudaginn 14. apríl kl. 15:30 – 16:30 á Teams.

Dagskrá aðalfundar:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu ári
 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
 4. Lagabreytingar
 5. Ákvörðun félagsgjalds
 6. Kosning stjórnar og skoðunarmanna
 7. Önnur mál

 

Aðilar skulu skipa einn aðalfundarfulltrúa hver, sem hefur umboð til fullnaðarafgreiðslu þeirra mála sem fyrir aðalfund liggja, enda hafi þeirra verið getið samkvæmt boðaðri dagskrá aðalfundar.

 

Aðilar sem hafa staðið skil á greiðslum árgjalda við upphaf aðalfundar hafa heimild til að tilnefna aðalfundarfulltrúa.